Cần người hợp tác nuôi nhím bao tiêu đầu ra thu mua nhím thịt

200.000
Nội dung
Như tiêu đề cần người hợp tác nuôi nhím có bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân và thu mua nhím thịt cho các trại cần thanh lý. xin chân thành cảm ơn
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácthu mua nhím thịt

{{----}}