Mẫu tượng Tây Phương Tam Thánh đẹp tại HCM

6.000.000
Nội dung
Trọn bộ Tây Phương Tam Thánh đẹp bằng đá. Tượng được phủ nano cao cấp. Thỉnh tượng Phật Tây Phương đẹp tại Lộc Phát với nhiều mẫu - kiểu.
Hiện Nay Lộc Phát phát hành 2 mẫu tượng đứng và tượng ngồi. Tượng Tây Phương Tam Thánh đứng có hào quang và lá đề. Tượng ngồi có hào quang
Thông tin người dùng

TagsKhácVăn phòng phẩmtượng phật đẹp tượng tây phương tam thánh đẹp

{{----}}