Ky hốt rác có nắp đậy

285.000
Nội dung
Chi Tiết :
Màu sắc : Đen , loại dày
Ky hốt rác có nậy đậy giúp cho rác khỏi văn ra ngoài và đựng được nhiều rác trong ky hốt rác, có bánh xe đẩy rác phụ.
Mã hàng : C019-6
Đóng gói : 12 cái/ thùng
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhky hot rac