Trang trại Thụy Phương bán chim cút giống

2.000
Nội dung
Trang trại Thụy Phương bán các loại gia cầm giống: gà giống, ngan pháp giống, vịt giống, bồ câu pháp giống. Liên hệ: 01636990528
Chuyên làm các dự án khuyến nông
LH: 01636990528
www.trangtraithuyphuong.com
Công ty Thụy Phương
ĐC 109/20 Nguyễn Sơn, Long Bien, Ha Noi
Thông tin người dùng

TagsKhácThú nuôingan giống gà giống vịt giống

{{----}}