Thanh lý bàn, ghế văn phòng

3.000.000
Nội dung
Cần thanh lý:
- 2 bàn làm việc, kích thước 1mx1m: 650.000 VND/cái
- 4 ghế ngồi, 400.000 VND/cái
Mua trọn gói 2.500.000
Thông tin người dùng

TagsKhácThanh lý, giảm giáthanh lý bàn - ghế văn phòng

{{----}}