Ống nhựa dẫn nước máy 125 x 4.8mm

Thương lượng
Nội dung
Ống Nhựa HDPE Bình Minh 125 x4.8 mm
Chiều dài: 6m/cây
Áp lực PN: 8 bar
Ứng Dụng: Chuyên dùng dẫn nước sạch, nước máy áp lực cao.
Thông tin người dùng

TagsKhácThanh lý, giảm giáỐng Nhựa HDPE Bình Minh 125 x4.8 mm Chiều dài: 6m/cây Áp lực PN: 8 bar Ứng Dụng: Chuyên dùng dẫn nước sạch nước máy áp lực cao.

{{----}}