Tư vấn IATF 16949:2016 – bộ tiêu chuẩn về linh kiện ô tô

10.000
Nội dung
IATF 16949:2016 được thay thế cho phiên bản trước đó là bộ tiêu chuẩn ISO/TS 16949 được chuẩn bị bởi International Automotive Task Force (IATF) và Japan Automobile Manufacturer Association, Inc. (JAMA) với sự hỗ trợ của tiểu ban TC 176, Quản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng.
Bộ Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 này được áp dụng cho các tổ chức sản xuất và cung cấp: chi tiết hoặc vật liệu, dịch vụ nhiệt luyện, sơn, mahj hay xử lý bề mặt, hoặc các sản phẩm khác do khách hàng chỉ

Để được tư vấn IATF 16949:2016 xin vui lòng liên hệ số Hotline: 093.2211.786
Email: salesmanager@knacert.com
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhtư vấn iatf 16949:2016

{{----}}