Tủ tiệt trùng KSUV-18 Knife – Asia Horeca

Thương lượng
Nội dung
Mô tả: Tủ tiệt trùng KSUV-18 Knife mới của chúng tôi cung cấp tiệt trùng vượt trội so với các phương pháp hoặc sản phẩm khác được sử dụng thanh từ hoặc kệ kim loại để đảm bảo dao. Tủ tiệt trùng của chúng tôi có rãnh và đặc biệt gương nội thất bức tường loại bỏ bóng trên bề mặt dao trong tủ mà có thể ngăn ngừa khử trùng hoàn toàn. dễ dàng vận hành bộ đếm thời gian cơ khí có thể được thiết lập cho đến 15 phút, nhưng KSUV-18 sẽ an toàn tiệt trùng dao của bạn trong ít nhất là 3 phút với 99% hiệu quả * *. Nó giống như một SPF-99 (khử trùng yếu tố bảo vệ) cho dao của bạn.
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinh

{{----}}