Tìm hiểu về bulong A325M

Thương lượng
Nội dung
Bul F/S (N/mm2) hoặc (MPa). Ứng suất (s) được xác định bằng lực tác dụng trên một đơn vị diện tích,
Giới hạn đàn hồi (se): Là giới hạn mà tại đó, biểu đồ kéo vẫn còn là đường thẳng hay khi bỏ tải mẫu trỏ lại kích thước ban đầu.

Giới hạn chảy: Là giới hạn mà tại đó vật liệu bắt đầu “chảy”, biến dạng với ứng suất không đổi tương ứng với đoạn nằm ngang trên biểu đồ kéo.
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhBulong A325M tiêu chuẩn ASTM bulong KPF

{{----}}