Thước đo đường kính ngoài Pi tape 1095

100.000
Nội dung
Thước đo đường kính ngoài Pi tape 1095 là loại thép tốt nhất có sẵn cho các băng có đường kính chính xác, trong đó độ giãn nở nhiệt và độ giãn tối thiểu trong phạm vi căng thẳng hoạt động bình thường là điều cần cân nhắc chính. Pi Tape Texas, LLC đã nhận được băng thép lò xo cho dịch vụ hiệu chuẩn được sản xuất hơn 50 năm trước và vẫn nằm trong phạm vi dung sai của chúng tôi là 0,001 “. Một lớp màng nhẹ của dầu LPS3 là bảo trì duy nhất cần thiết cho các dụng cụ cực kỳ chính xác này.

Một số model tham khảo

Penn Tool Item # Manuf Part # Diameter Gage Thickness Body Width
PIT-001 P000 0.5″ – 2″ 0.25″ 0.007″ 0.5″
PIT-002 P01 0.75″ – 7″ 0.25″ 0.007″ 0.5″
PIT-003 P1 2″ – 12″ 0.25″ 0.01″ 0.5″
PIT-004 P1SP 2″ – 24″ 0.25″ 0.01″ 0.5″
PIT-005 P2 12″ – 24″ 0.25″ 0.01″ 0.5″
PIT-006 P2SP 12″ – 36″ 0.25″ 0.01″ 0.5″
PIT-007 P3 24″ – 36″ 0.25″ 0.01″ 0.5″
PIT-008 P3SP 24″ – 48″ 0.25″ 0.01″ 0.5″
PIT-009 P4 36″ – 48″ 0.25″ 0.01″ 0.5″
PIT-010 P5 48″ – 60″ 0.25″ 0.01″ 0.5″
PIT-011 P6 60″ – 72″ 0.25″ 0.01″
Thông tin người dùng
  • sale2
  • 05-04-2019
  • 39B Trường Sơn, P4, Q. tân Bình

TagsKhácLinh tinhThước đo đường kính ngoài Pi tape 1095 Thước đo Pi tape

{{----}}