Sọt nhựa lỗ, sọt nhựa đan lưới, sọt đựng rau củ quả

Thương lượng
Nội dung
THẾ GIỚI SÓNG NHỰA RỖNG, SỌT NHỰA ĐAN LƯỚI, SỌT NHỰA LỖ

• Sóng nhựa HS009:
- KT: 610 x 420 x 190mm
- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, cam
• Sóng nhựa HS014:
- KT: 610 x 420 x 250 mm
• Sóng nhựa HS004:
- KT: 610 x 420 x 310 mm
• Sóng nhựa HS005:
- KT: 610 x 420 x 390 mm
• Sóng nhựa HS011:
- KT: 715 x 465 x 330 mm
• Sóng nhựa HS011:
- KT: 715 x 465 x 330 mm
• Sóng nhựa HS008:
- KT: 610 x 420 x 150 mm
• Sóng nhựa HS012:
- KT: 505 x 350 x 310 mm
• Sóng nhựa HS0199:
- KT: 780 x 500 x 430 mm
• Sóng nhựa HS018:
- KT: 525 x 370 215 mm
• Sóng nhựa HS016:
- KT: 595 x 400 x 190 mm
• Sóng nhựa HS010:
- KT: 610 x 420 x 100 mm
• Sóng nhựa HS002:
- KT: 525 x 355 150 mm
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhsọt nhựa rỗng sọt nhựa có lỗ sọt nhựa đan lưới