Thép ống đúc phi 406, phi 114, consignee, ống thép đúc phi 406

Thương lượng
Nội dung
SKe/bay.thép ống đúc phi 406 ,phi 114.consignee.ống thép đúc phi 406
thép ống đúc phi 406,thép ống đúc phi 114,thép ống đúc mạ kẽm phi 406,thép ống đúc mạ kẽm phi 114,đường kính ống đúc phi 406,ống thép đúc mạ kẽm phi 114 mạ kẽm ,ống thép đúc phi 406,ống thép ống thép ,nhập khẩu phi 406,phi dn406,thép ống đúc dn114,thép ống đúc phi 406,phi 114///thép ống đúc //
Thép ống 42mmx3.6mm x 6m – 8m
Thép ống 60mmx5.5mm x 6m – 8m
Thép ống 60mmx7mm x 6m – 8m
Thép ống 406mmx15mm x 5.5mm – 9m
Thép ống 508mmx9.53mm x 9m
Thép ống 114mmx12.7mm x 5.9m – 10,5m
Thép ống 114mmx4mm x 12m
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhthép ống đúc phi 406 phi 114ống thép đúc phi 406

{{----}}