Ốc siết cáp chống nổ CMP – Cable gland CMP

165.000
Nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SVC
https://svctec.com.vn/danh-muc/cmp/

Chúng tôi là đại diện chính thức của hãng CMP-Products.
Bao gồm các loại sau:
Industrial / General Purpose
A2, A2RC, A2 SOLO, A2HT, A2-FF
BW, BWL, BW SOLO, BW SOLO
C2KGP, CW, CX, CXT CW SOLO, CWHT, CXHT
E1U, E2U, E1W, E2W, E1X, E2X, E1W SOLO, E1UHT
BWL CIEL, CW CIEL, E1W CIEL, E2W CIEL
B324, B348, B367, B368, B327, B350, B323, B347
SS2KGP, SS2KGPPB, SS2KGPPB

Explosive Atmosphere
A2F100, A2e100, RA2e100, A2F, A2E, RA2E, A2FRC, A2FFC, A2FHT, A2F-FF
CXe, CWe, C2K, C2KHT
E1FU, E2FU, E1FX, E2FX, E1FW, E2FW
SS2K, SS2KPB, SS2KTA, SS2KHT
TMC, TMC2, TMCX, TMC2X, TMC2X
PX2KREX, PX2KWREX, PX2KXREX, PX2KPBREX, PXSS2KREX, PXSS2KHCREX, PXRCREX, PX2K, PX2KX, PX2KW, PX2KPB, PXSS2K, PXRC
T3CDS, T3CDSPB, TE1FU, TE1FUPB, T3CDSHT

Mining
A2F/M, A2F/MF, A2FHC
E1FX/M, E1FX/MF, E1FW/M, E1FW/MF
PXSS2KHCREX, PXSS2K/M, PXSS2K/MF, PX2KX/M, PX2KX/MF, PX2KW/M, PX2KW/MF

Thread Conversions & Accessories
737, 787, 797, 777, 781,
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhỐc siết cáp chống nổ CMP – Cable gland CMP

{{----}}