Nam châm khử sắt

29.800.000
Nội dung
Hút được mọi loại sắt còn dính trong đất, cát,...
Giảm tỉ lệ hỏng hóc thiết bị tối thiểu do sắt còn dính trong các nguyên liệu đất, cát, than....
Liên hệ để được chăm sóc tốt nhất
Một sản phẩm bền , từ tính cực cao
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhnam châm namcham nam cham

{{----}}