Máy bơm cấp nước sạch CM65-200B, CM65-200A, CM80-160D, CM80-160A

Thương lượng
Nội dung
Máy bơm ly tâm Mpump được ứng dụng rộng rãi tr3KW, Q=6-27 m3/h, H=36.4-22.3m
CM32-160B: p=2.2KW, Q=6-24 m3/h, H=28.5-14.8m
CM32-160C: P=1.5KW, Q=4.5-21 m3/h, H=24.7-14.1m
CM40-160A: P=4KW, Q=9-39 m3/h, H=35.6-25.4 m
CM40-200A: P=7.5KW, Q=9-42 m3/h, H=57.8-43.9 m
CM40-200B: P=5.5KW, Q=9-39 m3/h, H=47-33.4m
CM40-250A: P=15KW
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinh

{{----}}