Mài lại mũi khoan, dao phay, dao doa

10.000
Nội dung
Chúng tôi nhận mài và phủ lại tất cả Tools
Mài và phủ các loại dao phay ngón, mũi khoan, mũi doa...làm từ carbide. Làm các loại dao đặc biệt theo nhu cầu của khách hàng từ vật liệu carbide, hay PCD,
https://cnc.vn/mai-lai-dung-cu-cat
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhmài lại mũi khoan dao phay dao doa