Giới thiệu máy bán hàng XT-3815 dùng trong Sài Gòn TimeSquare

Thương lượng
Nội dung
Dòng máy bán hàng XT-3815 với cấu hình mạnh, xử lý linh hoạt các tác vụ bán hàng, kháng bụi, kháng nước được cung cấp bởi Đỉnh Thiên tại hầu hết các hệ thống nhà hàng khách sạn của Sài Gòn Time Square
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhmáy bán hàng máy pos

{{----}}