Cần đầu tư vốn sản xuất sữa macca sữa thực vật

1.000.000.000
Nội dung
DỰ ÁN MỜI ĐẦU TƯ TRỒNG, SẢN XUẤT SỮA HẠT MACCA
1. Lời mở đầu:
Kính chào và kính chúc những nhà đầu tư sức khỏe, vạn sự thành công, hạnh phú, tài sản xứng tầm thế giới
2. Sự cần thiết phải đầu tư:
Cây Macca trồng sau 3-5 năm sẽ thu hoạch, sống trên 80 năm, 50-70kg/cây/vụ/,.90000vnd/kg
Hecta trồng được 350 cây, chỉ tốn công chăm sóc trong vòng 3 năm đầu, sau đó thu hoạch
Hạt macca rất có lợi cho sức khỏe người dùng, giúp thế hệ trẻ phát triển trí não,. (Viện hàng lâm Mỹ)
Trên thế giới sản lượng hạt macca chỉ đạt 30% nhu cầu, …Cây Macca trồng rất phù hợp tại Việt nam (Chúng tôi đã trồng) - Hiện nay có nhiều đơn vị trồng nhưng lớn nhất là tập đoàn Himlam và Lienviet
Chính phủ hỗ trợ trồng và xuất khẩu hạt macca (Nghị định 210-2013 NDCP – Điều 12 về chính sách)
Hiện nay đã có 2 nhà máy thu mua và sơ chế xuất khẩu ở Việt nam và nhiều đơn vị nhỏ lẻ khác
Hạt macca được cơ thể hấp thu tốt nhất và tiện lợi nhất đó là chế biến thành dạng sữa,…..
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinh

{{----}}