Cảm biến tiệm cận Koyo Việt Nam

500.000
Nội dung
Cảm biến tiệm cận Koyo APS-30/31 Series

Loại hình đầu ra điện áp DC dạng chân không dạng nhựa / loại DC 3-wire / AC 2-wire
APS-30/31 Series
Loại đa dụng
Loại tiết kiệm đa năng với hiệu suất đã được chứng minh

Model :

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS3-16F-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12U-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS10-30F-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-18F-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-14A-15N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-13A-7N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-13A-7T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-13A-4N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-13A-4T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-CK

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-12GK-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN APS3-16F-Z

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS5-18F-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS10-30F-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS4-12U-E

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-10A-4N

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-12A-4T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-30-2T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-30-2T

CẢM BIẾN TIỆM CẬN KOYO APS-30-4T
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhCảm biến tiệm cận Koyo Việt Nam

{{----}}