Cảm biến Datasensor Việt Nam

Thương lượng
Nội dung
Cảm biến Datasensor Việt Nam 952501000 SL5-5-C-92 PROX 35cm PNP LIGHT M12
952501010 SL5-5-B-82 RRX POL12m PNP MÀU M12
952501020 SL5-5-F-82 RECEIV.60m PNP ĐÈN M12
952501030 SL5-5-G-82 LASER EMITTER60m M12
952501050 SL5-5-F-92 LASER RECEI.60m Đèn PNP LIGHT M12 Cảm biến Datasensor Việt Nam
952501080 SL5-5-B-92 RRX POL12m PNP LIGHT M12
952501090 SL5-5-C-82 LASER PROX 35cm PNP ĐÈN M12
952501130 SL5-5-F-92-ST4 REC 40m PNP LIGHT M12
952501140 SL5-5-G-82-ST4 LASER EMI 40m M12 Cảm biến Datasensor Việt Nam
952501150 SL5-5-G-83-ST4 LASER CLASSE 2 Cảm biến Datasensor
Phụ kiện:
Các phụ kiện sau đây sẵn có để đơn giản hóa việc cài đặt và tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm:

Mã đặt hàng

Sự miêu tả

895000006 SWING-18
95ACC1370 SP-40 M MOT BÀN CẦU TAY
95ACC1380 MICRO-18 M18 hỗ trợ wmicrometric adju
95ACC5220 JOINT-18
G5000001 MEK-PROOF BẢO VỆ
G602000008 NHỰA FIX.NUTS NHỰA (100pcs)
95ACC5270 NHỰA NHỰA

956201000
S60-PA-5-U08-PH lumines không có M12
956201010
S60-PA-5-U08-NH lumines không có không M12
95620
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhCảm biến Datasensor Việt Nam

{{----}}