Cảm biến BCS Vietnam

Thương lượng
Nội dung
Cảm biến BCS, loại P-20/65/186;

- tải trọng định mức: 20 tấn;

- lớp chính xác: ± 0,5% tải định mức;

- kết nối và che chắn tempe cao. Cáp, dài 15 m.

Cảm biến BCS Vietnam được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

Đại lý Cảm biến BCS Loadcell Vietnam

Đại lý Cảm biến BCS Loadcell Vietnam
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhCảm biến BCS Vietnam

{{----}}