Bộ mã hóa quay Hengstler

Thương lượng
Nội dung
Model:
Bộ mã hóa vòng quay

ACURO AC36
ACURO AC58
ACU5 AC59
ACUAC AC61
ACURO AD34
ACURO AD35
ACURO AD36
ACURO AD58
ACURO AR62
ACURO AR63
ACURO AX65
ACURO AX70
ACURO AX71
ACURO AX73
ICURO RI58
ICURO RI32
ICURO RI36
ICURO RI38
ICURO RI41
ICURO RI42
ICURO RI58
ICURO RI59
ICURO RI64
ICURO RI76
ICURO RI70
ICURO RI71
S21
BRCX series
BRX series
R11 series
R25 series
Counters: bộ đếm
Colibri 490 Totalizing counter
signo 721 Totalizing counter
Tico 731 Totalizing counter
Tico 732 Totalizing counter
Tico 734 Totalizing counter
Tico 772 Totalizing counter
Tico 773 Totalizing counter
Tico 774 Totalizing counter
110/111/205/312
Type 125
Type 150
Type 225
464-468
495
634/365
635 DIN
635 iw
853
864/868
101/103/301/309
872-877
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhbộ đếm thời gian Hengstler bộ mã hóa vòng quay Hengstler bộ điều khiển nhiệt độ Hengstler và công nghiệp

{{----}}