Biến tần Rehfuss

1.000.000
Nội dung
Biến tần Rehfuss
Rehfuss đã là một đối tác có thẩm quyền cho công nghệ ổ đĩa hàng đầu trong nhiều thập kỷ. Các sản phẩm của Rehfuss được sử dụng trong một loạt các lĩnh vực công nghiệp
Bộ biến tần Rehfuss có thể được cung cấp dưới dạng một bộ phận độc lập hoặc kết hợp với động cơ điện
Nhà phân phối Rehfuss tin rằng chìa khóa để cung cấp các sản phẩm chức năng nhất nằm ở kiến thức sâu sắc về nhu cầu của khách hàng. Để đạt được điều này, Rehfuss thúc đẩy mối quan hệ làm việc chặt chẽ với khách hàng - và do đó đảm bảo các giải pháp được thiết kế tùy chỉnh, lý tưởng cho hầu hết các lĩnh vực công nghiệp. Rehfuss đã là một đối tác có thẩm quyền cho công nghệ ổ đĩa hàng đầu trong nhiều thập kỷ. Các sản phẩm của Rehfuss : biến tần Rehfuss, Ổ đĩa hộp số động cơ Rehfuss , hộp số Rehfuss…được sử dụng trong một loạt các lĩnh vực công nghiệp trên toàn thế giới.
ODE-3-140022-3F1# ODE-3-140022-301# 0,75 1 2,2 1
ODE-3-140041-3F1# ODE-3-140041-301# 1,5 2 4,1 1
ODE-3-240041-3F4# ODE-3-240041-304# 1,5
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhbiến tần Rehfuss Ổ đĩa hộp số động cơ Rehfuss hộp số Rehfuss