Bao giấy tráng màng dệt

Thương lượng
Nội dung
Công ty Bao bì Nhật Bản
Thông tin liên hệ: Ms Nhân-0971972671

1. Bao bì giấy: loại bao miệng mở, đáy may.
2. Bao bì giấy loại bao lồng túi PE, miệng bẻ ra ngoài.
3. Bao bì giấy loại bao lồng túi PE, miệng vẽ hồ ngang.
4. Bao bì giấy loại bao may 2 đầu, van trong.
5. Bao bì giấy loại bao may 2 đầu, van ngoài.
6. Bao bì giấy loại bao miệng mở, đáy thuyền.
7.Bao bì giấy loại bao dán 2 đáy thuyền.
8. Bao bì giấy loại bao miệng mở, đáy hộp chữ nhật.
III. Nguyên liệu sản xuất bao Kraft:
Giấy Kraft
Giấy Kraft tráng màng dệt PE 6x6
Giấy Kraft trắng tráng màng dệt PE 6x6
Giấy Kraft tráng PE
Giấy Kraft trắng
Màng Polyethylene Film
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhBao giấy tráng màng dệt

{{----}}