Báo giá tượng quan âm đá

5.000.000
Nội dung
Dưới đây là báo giá tường Quan Âm đá mới nhất tại cơ sở đá Ninh bình:
STT Tên Sản Phẩm Kích thước (cm) ĐVT Số lượng Giá (VND)
1 Phật bà đứng đài sen và tượng Di Đà đứng đài sen 100 Tượng 1 7,000,000
2 Phật bà đứng đài sen và tượng Di Đà đứng đài sen 120 Tượng 1 11,000,000
3 Phật bà đứng đài sen và tượng Di Đà đứng đài sen 130 Tượng 1 12,500,000
4 Phật bà đứng đài sen và tượng Di Đà đứng đài sen 140 Tượng 1 14,500,000
5 Phật bà đứng đài sen và tượng Di Đà đứng đài sen 150 Tượng 1 16,000,000
6 Phật bà đứng đài sen và tượng Di Đà đứng đài sen 160 Tượng 1 19,000,000
7 Phật bà đứng đài sen và tượng Di Đà đứng đài sen 170 Tượng 1 20,000,000
8 Phật bà đứng đài sen và tượng Di Đà đứng đài sen 180 Tượng 1 25,000,000
9 Phật bà đứng đài sen và tượng Di Đà đứng đài sen 190 Tượng 1 28,000,000
10 Phật bà đứng đài sen và tượng Di Đà đứng đài sen 200 Tượng 1 32,000,000
11 Phật bà đứng đài sen và tượng Di Đà đứng đài sen 210 Tượng 1 37,500,000

Xem thêm: http://bit.ly/2Jim5YR
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhtượng quan âm đá giá tượng quan âm đá