Máy bơm chìm hỏa tiễn 2.2kw, 1.5kw rẻ

100.000
Nội dung
0968868506 máy bơm chìm hỏa tiễn 2.2kw, 1.5kw rẻ nhất hnoi
Hotline kim ngọc 0968.868.506
A. Sản phẩm thông số :
1 Bơm chìm giếng khoan 4" hiệu Pentax - Italy
- Cột áp (H): 5 -300m
- Lưu lượng (Q) : 1.2 -24m3/h
- Công suất: 1,1 – 7,5kw/220V/380V
2 Bơm chìm giếng khoan 6" hiệu Pentax - Italy
- Lưu lượng (Q): 4.8 - 66m3/h
- Công suất: 4 - 22kw/220V/380V
- Cột áp (H): 5 - 450m
* Model:
4ST 10-7, 4ST 10-10, 4ST 10-13, 4ST 10-19 , 4ST 10-24, 4ST 10-29, 4ST 14-8, 4ST 14-12, 4ST 24-14,
4ST 24-10, 4ST 24-19, 4ST 24-26, 4ST 24-34, 6ST 84-4, 6ST 48-5, 6ST 70-4, 6ST 70-7, 6ST 70-9
bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-24: Điện 3KW/380V, lưu lượng 2.4-9.6 m3/h, cột áp 148-40m;
Bơm chìm giếng khoan 4ST 24-14: Điện 3KW/380V, lưu lượng 3.6-24 m3/h, cột áp 71-7m;
Bơm chìm giếng khoan 4ST 10-7 : Điện 0.74KW/220V, lưu lượng 2.4-9.6 m3/h, cột áp 44-12m;
bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-10: Điện 1.1KW/220V, lưu lượng 3.6-9.6 m3/h, cột áp 58-16m;
Bơm chìm giếng khoan 4ST 14-8 : Điện 1.5KW/220V, lưu lượng 3.6-13.2 m3/h, cộ
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhgiá Bơm chìm hỏa tiễn Bơm hỏa tiễn Pentax Bơm giếng thả chìm hỏa tiễn

{{----}}