0968868506 Đại Lý máy bơm nước thải 2.2kw, 5.5kw, 7.5kw toàn quốc

6.580.000
Nội dung
0968868506 Đại Lý máy bơm nước thải 2.2kw, 5.5kw, 7.5kw toàn quốc
Hotline kim ngọc 0968.868.506
Email: ngoclach 0.26m3/phút, Hmax = 9.5m, họng xả 50mm
80PU21.5: công suất 1.5Kw, Qmax = 0.78m3/phút, Hmax = 15m, họng xả 80mm
KTZ 43.7 : Công suất 3.7KW, KTZ 33.7 : Công suất 3.7KW, KTZ 23.7 : Công suất 3.7KW,
KTZ 45.5 : Công suất 5.5KW, KTZ 35.5 : Công suất 5.5KW,
KTZ 411 : Công suất 11KW, KTZ 611 : Công suất 11KW,
KTZ 21.5 : Công suất 1.5KW, KTZ 31.5 : Công
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhnơi bán máy bơm chìm hố móng đại lý máy bơm chìm hố móng máy bơm nước thải công nghiệp

{{----}}