Thùng rác 120 lít màu xanh dương, thùng rác 240 lít màu dương

1.000
Nội dung
Thùng rác 120 lít màu xanh dương, thùng rác 240 lít màu xanh dương
Thùng rác 120 lít đựnng chất thải thông thường, thùng rác 240 lít đựng chất thải thông thường
Thùng rác y tế 120 lít màu xanh dương, thùng rác y tế 240 lít màu xanh dương
Thùng rác bệnh viện 120 lít màu xanh dương, thùng rác bệnh viện 240 lít màu xanh dương
Chiết khấu cao. Nhựa HDPE
Giảm giá thành khi mua số lượng nhiều
Công ty Nhựa Đại Thành Phát
Nhuadaithanhphat.com
Hotline: 0963 543 681
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácthùng rác 120 lít màu xanh dương thùng rác y tế 120 lít màu xanh dương thùng rác bệnh viện 120 lít màu xanh dương

{{----}}