Thép tấm 65ge, 65mg chống ăn mòn

19.000
Nội dung
Thép tấm chịu mài mòn nhập khẩu 65ge, thép tấm 65ge, thép tấm 65r, thép tấm chịu ăn mòn 65ge. Thép tấm nhập khẩu chịu mài mòn 65ge,

Bảng hàng có sẵn tại kho:

STT TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG
1 Thép lá 65G 2x1170x3000 tờ 900
2 Thép lá 65G 2x1170x2015 tờ 43
3 Thép lá 65G 2x1260x2500 tờ 270
4 Thép lá 65G 2x1260x3450 tờ 60
5 Thép tấm 65G 3x1170x3000 tờ 30
6 Thép tấm 65G 3x970x3000 tờ 132
7 Thép tấm 65G 3x970x3950 tờ 12
8 Thép tấm 65G 4x1250x3000 tờ 23
9 Thép tấm 65G 4x1030x6000 tờ 30
10 Thép tấm 65G 4x1030x3000 tờ 39
11 Thép tấm 65G 4x925x5960 tờ 22
12 Thép tấm 65G 5x1250x6000 tờ 13
13 Thép tấm 65G 5x1500x6000 tờ 38
14 Thép tấm 65G 5x1500x2000 tờ 14
15 Thép tấm 65G 6x1500x6000 tờ 37
16 Thép tấm 65G 6x1500x2900 tờ 1
17 Thép tấm 65G 6x1500x1520 tờ 12
18 Thép tấm 65G 6x1500x590 tờ 14
19 Thép tấm 65G 7x1500x6000 tờ 59
20 Thép tấm 65G 7x1500x3000 tờ 20
21 Thép tấm 65G 8x1500x6000 tờ 350
22 Thép tấm 65G 8x1500x4000 10
23 Thép tấm 65G 10x2000x6000 tờ 140
24 Thép tấm 65G 10x2000x2870 tờ
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácthép tấm 65ge thép tấm 65mg thép tấm chống ăn mòn

{{----}}