Que hàn chịu lực K-7018, que hàn chịu lực KK-50LF E7016

Thương lượng
Nội dung
Lựa chọn que hàn chịu lực K-7018 hay que hàn chịu lực KK-50LF E7016?
Về cơ tính, que hàn chịu lực K-7018 và que hàn chịu lực KK-50LF E-7016 như nhau, đều là que hàn chịu lực;
Que hàn chịu lực K-7018 và Que hàn chịu lực E7016 khác nhau ở thành phần thuốc bọc que hàn. Que hàn K-7018 trong thuốc bọc có thêm bột sắt nên khi hàn mối hàn được đắp đầy hơn. Do có bột sắt nên mối hàn ngấu và dễ hàn hơn so với E7016;
Que hàn E7016 trong thuốc bọc que hàn không có bột sắt, nhưng có ưu điểm là mối hàn dai hơn, hàn dễ dàng tại các vị trí cần hàn. Que hàn K-7018 khi hàn ngửa không bằng được khi dùng que E-7016 do mối hàn ngấu nên loãng, khó đông kết hơn E-7016.
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácLựa chọn Que hàn chịu lực K-7018 hay Que hàn chịu lực KK-50LF E7016?

{{----}}