Nhận chứng nhận hợp quy (CR) hàng dệt may

5.000.000
Nội dung
1. Căn cứ pháp lý:
• Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, QCVN 01:2017/BCT;
• Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
2. Đơn vị cần chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may:
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may tại Việt Nam;
3. Vinacontrol được Bộ Công Thương chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm Dệt may theo QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm được chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may.
Quý khách hàng cần bất cứ giải đáp nào về dịch vụ chứng nhận hợp quy dệt may hãy liên hệ tới
Hotline: 0968 044 429 (Ms My) hoặc
ntmy@vnce.vn
hoặc Skype: nina.my100
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối táchợp quy CR chứng nhận

{{----}}