Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

4.000.000
Nội dung
Đánh giá tác động môi trường là gì ?
Theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014: Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.
Đối tượng phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường
Theo Điều 18 của Luật bảo vệ môi trường Số: 55/2014/QH13
1. Đối tượng phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường gồm:
a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
b) Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;
c) Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường...
http://www.moitruongbinhminhxanh.com/lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong
Thông tin người dùng
  • phamgiang.pclb
  • 24-10-2017
  • 134/143/21K Dương thị mười, khu phố 1A, phường Tân thới hiệp, quận 12

TagsDịch vụTìm đối tácĐTM DTM báo cáo đánh giá tác động môi trường

{{----}}