KPI - tiết kiệm chi phí quản lý cho doanh nghiệp

5.000.000
Nội dung
Doanh nghiệp bạn có thường xuyên kiểm tra “sức khỏe” của các bộ phận, phòng ban?
Doanh nghiệp bạn đã có công cụ kiểm tra đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên?
Doanh nghiệp bạn đã biết sử dụng công cụ giúp giảm chi phí, tiết kiệm và tối đa lợi nhuận?
Viện đào tạo và tư vấn TCI có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và xây dựng hệ thống KPI và Lương 3P sẽ giúp doanh nghiệp bạn thực hiện tốt những điều trên.
– KPI sẽ đo lường hiệu quả hiệu suất làm việc của một cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp so với mục tiêu đề ra
– KPI sẽ giúp cấp quản lý đưa ra chế độ lương thưởng hợp lý, từ đó có thể tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt hơn.
– KPI sẽ góp phần giúp đội ngũ nhân viên có cái nhìn tổng thể về mục tiêu công việc, các nhân tố quan trọng và các công việc ưu tiên cần làm trước để hoàn thành mục tiêu.
– KPI góp phần định hình và phát triển mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược và văn hóa doanh nghiệp một cách sâu sát trong từng cá nhân.
Liên hệ để biết thêm chi tiết: Ms Bảo - 0936 645 658
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối táckpi tiết kiệm chi phí doanh nghiệp

{{----}}