0968868506 máy bơm nước thải thân inox 0.4kw, 0.75kw giá rẻ

8.500.000
Nội dung
0968868506 máy bơm nước thải thân inox 0.4kw, 0.75kw giá rẻ
Hotline kim ngọc 0968.868.506
Email: ngoclach 0.35m3/phút, Hmax = 12.5m, họng xả 50mm
80PU21.5: công suất 1.5Kw, Qmax = 0.78m3/phút, Hmax = 15m, họng xả 80mm
50PU2.4(S): công suất 0.4Kw, Qmax = 0.26m3/phút, Hmax = 9.5m, họng xả 50mm
40PU2.25(S) công suất 0.25Kw, Qmax =0.21m3/phút, Hmax = 7m, họng xả 40mm
40PU2.15(S): công suất 0.15Kw, Qmax = 0.19m3/phút, Hmax = 5m, họng xả 40mm
80PU22.2: công suất 2.2Kw, Qmax = 0.81m3/phút, Hmax = 18m, họng xả 80mm
80PU23.7: công suất 3.7Kw, Qmax = 0.95m3/phút, Hmax = 24m, họng xả 80mm
0968868506 máy bơm nước thải thân inox 0.4kw, 0.75kw giá rẻ
KTZ 45.5 : Công suất 5.5KW, KTZ 35.5 : Công suất 5.5KW,
KTZ 32.2 : Công suất 2.2KW, KTZ 22.2 : Công suất 2.2KW,
KTZ 411 : Công suất 11KW, KTZ 611 : Công suất 11KW,
KTZ 21.5 : Cô
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácnơi bán máy bơm chìm hố móng đại lý máy bơm chìm hố móng máy bơm nước thải công nghiệp

{{----}}