Vận chuyển nước thải

Thương lượng
Nội dung

Thu gom vận chuyển xử lý bùn thải
Công ty môi trường ĐẠI THẮNG LỢI chuyên thu gom vận chuyển xử lý bùn thải công nghiệp từ hệ thống xử lý nước, bùn thải công nghiệp, bùn thải không nguy hại, bùn thải nguy hại của các ngành công nghiệp.
Các loại bùn thải thường phát sinh trong quá trình xử lý nước thải là:
– Bùn thải trong hệ thống thoát nước thải sinh hoạt đô thị,
– Bùn thải từ hệ thống thoát nước thải công nghiệp,
– Bùn thải từ các hoạt động nạo vét kênh rạch định kỳ,
– Bùn thải từ bể tự hoại (bùn hầm cầu),
– Bùn thải từ các trạm/nhà máy xử lý nước cấp,
– Bùn thải từ các công trình xây dựng.
Bùn thải đang rơi vào hiện trạng thừa thu gom thiếu xử lý, thực tế không phải tất cả các bùn thải này đều được xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật đã được ban hành. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thường thu gom sau đó xả bỏ tại một nơi vô định, thường là những khu vực hẻo lánh, dân cư thưa thớt nhằm giảm bớt chi phí xử lý bùn thải cho doanh nghiệp, mặc kệ hệ quả nghiêm trọng xảy ra cho môi trườ

Thông tin người dùng

TagsDịch vụDịch vụ gia đình

{{----}}