Nhận thầu xây nhà trọn gói - Chìa khóa trao tay

5.000.000
Nội dung
Xây nhà trọn gói - Xây dựng HCC
Dịch vụ xây nhà trọn gói chìa khóa trao tay với Xây dựng HCC bao gồm các phương thức chính:
1. Xây nhà trọn gói chìa khóa trao tay
2. Xây nhà trọn gói phần thô trát ốp lát
3. Sửa nhà trọn gói
4. Hạng mục xây nhà trọn gói khác
Chi tiết vui lòng tham khảo qua website công ty
--------------------------------------------------------
XÂY DỰNG HCC
www.xaynhatrongoi-hcc.com
ĐT: 090.436.5883
Thông tin người dùng

TagsDịch vụĐấu thầuxây nhà trọn gói