Mẫu phiếu thu chi mới

10.000.000
Nội dung
Mẫu phiếu thu
Màn hình nhập phiếu thu:
Mẫu phiếu thu chi mới nhất
Màn hình nhập phiếu thu
Phần thông tin chung
Mã khách
Đối tượng thu tiền. Nếu phiếu thu có liên quan đến thanh toán công nợ thì mã khách sẽ là mã nhà cung cấp, nhân viên hoặc khách hàng. Khi đó, khoản thu này sẽ được ghi vào các sổ chi tiết công nợ của mã đối tượng công nợ. Mã khách được chọn nhập từ danh mục khách hàng, nhà cung cấp....xem tiep....https://sthink.com.vn/mau-phieu-thu-chi-moi-nhat.html
Thông tin người dùng

TagsKhácVăn phòng phẩm

{{----}}