Nhà cung cấp bao bì thức ăn chăn nuôi, bao pp dệt

4.400
Nội dung
Giới Thiệu Về Bao PP dệt có tráng keo PP:
Cấu trúc sản phẩm :  Vải PP dệt + Keo tráng PP

Lớp vải PP dệt công dụng chính chịu tải, lớp keo PP làm nhiệm vụ  tráng phủ chống hút ẩm, và  gia cường thêm cơ lý của sản phẩm. Công nghệ sản xuất tráng mặt trong hoặc tráng mặt ngoài, tráng 1 mặt hoặc tráng 2 mặt tùy thuộc yêu cầu của tính chất vật liệu đựng bên trong của bao bì.
- Nhóm ngành hàng sử dụng : Bao lúa giống, bao phân bón, bao thức ăn gia súc, bao gạo ….
Thông tin người dùng

TagsTiền GiangDịch vụTìm đối táccông ty sản xuất bao bì thức ăn nhà máy sản xuất bao bì thức ăn nơi sản xuất bao bì thức ăn

{{----}}