XT-ND1589

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 18-09-2016
  • Địa chỉ : số 48A ngõ 236 Khương Đình , Thanh Xuân
  • Số điện thoại liên hệ : 0855546559
  • Email : dinhviettien15@gmail.com