Xe Komatsu Nhật;Tel:0989980235

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 11-04-2016
  • Địa chỉ : Lô 7 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0917759074
  • Email : trinhcuc212@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8:30 - 17:30 hàng ngày (không bao gồm thứ 7, Chủ nhật)