tuyetlta13

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 14-04-2017
  • Địa chỉ : Nhà máy: 927 Tổ 23, KP. Bình Thung 1, P.Bình An, TX.Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
  • Số điện thoại liên hệ : 0903666217
  • Email : tuyetlta13@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8:30 - 17:30 hàng ngày (không bao gồm thứ 7, Chủ nhật)