truongsang01

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 15-05-2019
  • Địa chỉ : 57 Nguyễn Chích, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
  • Số điện thoại liên hệ : 0935612611
  • Email : truongsang01@gmail.com