Trịnh Hữu Chúc

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 22-07-2019
  • Địa chỉ : 22 Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận
  • Số điện thoại liên hệ : 034.870.69.05
  • Email : songthanvt12@gmail.com