Thu Liễu

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 01-06-2019
  • Địa chỉ : 73 Lương Khánh Thiện, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Số điện thoại liên hệ : 0935444918
  • Email : xuongindanang06@gmail.com