Sơn KAVIC

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 29-12-2015
  • Địa chỉ : KCN Yên Sở - Hoài Đức - Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 02437918209
  • Email : hieukavic@gmail.com