Quản lý Dự án

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 04-04-2017
  • Địa chỉ : Tầng 4, Khách sạn Daewoo, Kim Mã, Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0964772077
  • Email : hoangsang.tnb@gmail.com