Chủ Đầu Tư

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 11-10-2017
  • Địa chỉ : Tòa Nhà Sông Đà, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0981818443
  • Email : nguyendu.ntth@gmail.com