Phan Ngọc Lâm

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 27-02-2019
  • Địa chỉ : Hyundai Quảng Bình, QL1A (ngã tư vào cầu nhật lệ 2), Phường Phú Hải
  • Số điện thoại liên hệ : 0941507373
  • Email : phanngoclam93@gmail.com