phamhaiha1809

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 13-07-2017
  • Địa chỉ : Nhà CC2, Khu Đô thị Mễ Trì Hạ, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Nhà CC2, Khu Đô thị Mễ Trì Hạ, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0902265962
  • Email : phamhaiha1809@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8:30 - 17:30 hàng ngày (không bao gồm thứ 7, Chủ nhật)