Phạm Châu Dương

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 29-06-2016
  • Địa chỉ : 64 Đồng Khởi, P- An Lạc, Q- Ninh Kiều, TP- Cần Thơ
  • Số điện thoại liên hệ : 0918555796
  • Email : khaiduonganh@gmail.com
  • Thời gian hỗ trợ : Từ 8:30 - 17:30 hàng ngày (không bao gồm thứ 7, Chủ nhật)